สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ183,746.84290,665.00-58.2 %0.08,643.92782.9090.9 %5.0
รวม 183,747 290,665 -58.19 % 8,644 783 90.94 %