สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา84,065.7443,000.0048.8 %5.05,276.50168.4496.8 %5.0
รวม 84,066 43,000 48.85 % 5,277 168 96.81 %