สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา73,154.45139,770.00-91.1 %0.06,524.041,698.1374.0 %5.0
รวม 73,154 139,770 -91.06 % 6,524 1,698 73.97 %