สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม304,695.16259,203.0014.9 %5.010,366.725,530.7546.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)214,848.3064,000.0070.2 %5.06,464.649,752.90-50.9 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)252,434.67329,709.00-30.6 %0.08,969.106,037.4732.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)133,175.5227,866.0079.1 %5.05,661.08827.9785.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)95,552.2930,390.0068.2 %5.05,423.46768.7085.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)694,761.8833,663.0095.2 %5.05,776.775,254.729.0 %4.5
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)96,018.839,768.0089.8 %5.05,435.96458.0591.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)121,524.2024,428.3379.9 %5.06,262.28688.7589.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)86,663.2413,462.0084.5 %5.04,748.10373.9392.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)233,031.77206,235.0611.5 %5.06,393.472,300.9064.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)103,821.8836,243.0065.1 %5.05,364.051,375.4374.4 %5.0
รวม 2,336,528 1,034,967 55.70 % 70,866 33,370 52.91 %