สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,270,797.502,975,307.009.0 %4.570,736.4058,564.5317.2 %5.0
รวม 3,270,798 2,975,307 9.03 % 70,736 58,565 17.21 %