สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,016,332.80496,850.0051.1 %5.08,737.722,040.4276.6 %5.0
รวม 1,016,333 496,850 51.11 % 8,738 2,040 76.65 %