สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ206,853.94188,566.598.8 %4.010,551.196,253.5040.7 %5.0
รวม 206,854 188,567 8.84 % 10,551 6,254 40.73 %