สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 228,285.66180,965.9120.7 %5.06,880.481,144.5783.4 %5.0
รวม 228,286 180,966 20.73 % 6,880 1,145 83.36 %