สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 224,729.23144,000.0035.9 %5.08,268.72863.7189.6 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง65,730.1340,000.0039.1 %5.0402.16416.12-3.5 %0.0
รวม 290,459 184,000 36.65 % 8,671 1,280 85.24 %