สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม177,465.5383,515.0052.9 %5.05,898.71740.8987.4 %5.0
รวม 177,466 83,515 52.94 % 5,899 741 87.44 %