สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 93,669.5884,000.0010.3 %5.05,839.30398.0593.2 %5.0
รวม 93,670 84,000 10.32 % 5,839 398 93.18 %