สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน99,863.4968,000.0031.9 %5.05,676.72235.5095.9 %5.0
รวม 99,863 68,000 31.91 % 5,677 236 95.85 %