สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์132,886.86143,088.91-7.7 %0.06,652.241,392.1879.1 %5.0
สำนักกษาปณ์49,576.2537,119.0025.1 %5.014,165.35812.6694.3 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,013.737,816.0021.9 %5.03,184.64472.7385.2 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,487.025,132.0039.5 %5.02,756.491,014.1363.2 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน11,272.6912,000.00-6.5 %0.06,241.08428.4193.1 %5.0
รวม 212,237 205,156 3.34 % 33,000 4,120 87.51 %