สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ181,539.3694,396.0048.0 %5.05,848.68733.4387.5 %5.0
รวม 181,539 94,396 48.00 % 5,849 733 87.46 %