สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 403,817.59621,350.63-53.9 %0.012,455.331,859.3485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89353.6594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 217,898.7613,141.0026.6 %5.04,825.61375.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 333,435.654,024.8388.0 %5.06,124.25572.3690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 111,237.955,319.3252.7 %5.02,957.05144.6395.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1018,981.0816,805.0011.5 %5.04,769.77264.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,644.0216,373.2820.7 %5.03,092.38300.0090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,110.4314,431.624.5 %2.03,081.37110.0096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1330,225.9520,927.1230.8 %5.03,380.50328.0090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1418,697.0713,522.4327.7 %5.03,676.98311.4891.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 15,254.927,848.6248.6 %5.04,217.70224.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,547.799,687.0016.1 %5.02,691.71490.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1711,698.87724.2693.8 %5.03,022.16190.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1822,089.8018,000.0018.5 %5.03,159.36262.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1928,335.2239,687.50-40.1 %0.03,839.26376.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 222,737.7318,023.8720.7 %5.03,620.530.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2015,665.5310,858.0030.7 %5.02,870.39298.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,674.6936,400.00-85.0 %0.04,544.68646.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.6694.1498.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2320,880.9812,969.0037.9 %5.03,767.51339.7591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2423,812.6411,871.8150.1 %5.04,766.42254.2594.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2526,612.6519,549.0026.5 %5.04,602.65297.3893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2615,425.657,934.0048.6 %5.04,318.89376.0091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2723,855.4717,180.0028.0 %5.03,854.24480.0087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2829,394.5220,900.0028.9 %5.03,891.24353.2590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2917,644.9517,010.003.6 %1.52,634.21129.2195.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 324,189.5411,615.9252.0 %5.07,028.6742.7599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3019,879.0917,837.0010.3 %5.03,576.67437.9587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 429,481.7613,644.4953.7 %5.04,196.12190.0095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 523,036.9821,119.208.3 %4.03,852.090.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 631,180.3027,017.3913.4 %5.03,632.22150.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 721,151.2619,282.008.8 %4.04,435.04378.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 824,165.2314,289.0440.9 %5.04,130.82602.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 917,946.4115,000.0016.4 %5.04,214.93328.5592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,434.913,747.4441.8 %5.0425.7966.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,947.586,058.8423.8 %5.0409.0985.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน7,527.493,368.8455.2 %5.0397.6845.8088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,360.601,923.8464.1 %5.0406.4977.9080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,081.324,221.0030.6 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6045.2088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,826.40554.0091.9 %5.0416.2976.0081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,010.702,540.8457.7 %5.0445.2247.5089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,196.621,923.3663.0 %5.0362.7361.7583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,640.062,780.8040.1 %5.0387.0557.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,649.313,755.0043.5 %5.0465.4076.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,851.127,552.56-10.2 %0.0587.77109.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,656.683,784.8450.6 %5.0526.1038.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,688.233,896.4449.3 %5.0530.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,750.321,812.8473.1 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,813.111,400.0075.9 %5.0410.3495.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,885.337,745.441.8 %0.5394.9838.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,059.171,173.0080.6 %5.0428.1338.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,302.513,723.0029.8 %5.0432.0638.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,488.035,075.0021.8 %5.0386.9250.4387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,467.386,810.00-5.3 %0.0404.3376.1481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,235.932,135.8470.5 %5.0463.09101.7478.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,261.715,313.2035.7 %5.0492.4038.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,745.53904.4480.9 %5.0514.7258.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,462.553,399.0037.8 %5.0663.5589.3486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ6,766.461,499.0077.8 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,591.802,854.0056.7 %5.0358.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.092.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.941.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,087.964,183.0031.3 %5.0281.44142.5049.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.5383.4567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,599.152,850.8449.1 %5.0349.4855.0484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,431.341,345.0069.6 %5.0378.2176.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,231.834,663.0035.5 %5.0471.2195.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9768.4084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 15,937.372,624.0055.8 %5.0312.082.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,386.75815.8481.4 %5.0330.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.1142.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง4,440.865,737.84-29.2 %0.0387.5595.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,734.581,391.0075.7 %5.0437.37174.6060.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,993.535,848.0026.8 %5.0461.66152.0067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,494.364,044.0046.0 %5.0488.2622.5795.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,763.883,466.0039.9 %5.0344.4276.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,119.542,051.0059.9 %5.0366.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,387.503,617.8443.4 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม7,742.612,540.0067.2 %5.0478.94142.5070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,186.272,748.0047.0 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0545.8477.9085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,347.662,766.0062.4 %5.0449.92114.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,046.375,745.8428.6 %5.0313.7276.0075.8 %5.0
รวม 1,339,343 1,260,733 5.87 % 169,147 14,882 91.20 %