สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ116,249.5988,020.4424.3 %5.05,467.23927.1083.0 %5.0
รวม 116,250 88,020 24.28 % 5,467 927 83.04 %