สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 369,082.13113,379.0069.3 %5.06,105.071,273.4079.1 %5.0
รวม 369,082 113,379 69.28 % 6,105 1,273 79.14 %