สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา393,130.91296,022.0024.7 %5.05,579.79435.6292.2 %5.0
รวม 393,131 296,022 24.70 % 5,580 436 92.19 %