สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว161,038.3996,859.0039.9 %5.06,467.766,438.190.5 %0.5
รวม 161,038 96,859 39.85 % 6,468 6,438 0.46 %