สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ177,808.52167,400.005.9 %2.58,331.261,247.7785.0 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์9,932.295,951.0040.1 %5.0752.31281.5162.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,916.392,646.209.3 %4.5778.59358.1954.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,808.873,200.00-13.9 %0.08,102.31142.5098.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,612.731,109.0057.6 %5.0493.54154.3968.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,338.301,762.6083.0 %5.0783.2683.9289.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,932.42520.2086.8 %5.01,150.38166.5085.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,348.944,185.00-25.0 %0.0878.6948.5994.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,961.761,743.0041.1 %5.0710.38158.8677.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,320.061,489.0055.2 %5.0417.17164.9860.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,684.472,221.8917.2 %5.0454.39182.3559.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,708.823,220.08-18.9 %0.0454.39240.8047.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,301.552,669.0063.4 %5.0730.15228.6168.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,218.402,266.0029.6 %5.0475.02493.14-3.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,839.982,687.005.4 %2.5754.08384.3649.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,896.265,577.43-92.6 %0.0763.7536.7495.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,369.722,052.0053.0 %5.0963.100.9599.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,078.272,237.0045.1 %5.0749.79554.7026.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,128.512,504.0020.0 %5.0662.56108.2683.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก925.743,732.12-303.1 %0.01,085.59255.0576.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,256.291,318.3059.5 %5.0915.53301.7567.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,602.773,173.39-21.9 %0.0429.67168.5360.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,563.941,495.0041.7 %5.0631.70241.0261.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,677.3035,388.70-1,221.8 %0.0395.82182.4053.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,786.891,380.0050.5 %5.0796.72721.009.5 %4.5
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,680.011,109.0058.6 %5.0760.99334.8956.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,995.972,380.1720.6 %5.0780.27402.8048.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,062.272,512.0018.0 %5.0713.40213.8570.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,652.621,860.0029.9 %5.0460.43211.8554.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,450.854,414.00-27.9 %0.0733.8677.0089.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,940.994,198.2547.1 %5.0863.59538.6537.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,109.672,120.0031.8 %5.0648.88475.0026.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,893.442,287.0041.3 %5.0586.5790.5384.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,650.732,595.0028.9 %5.0820.33132.7983.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี3,968.342,744.0030.9 %5.0596.99298.1350.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,741.282,777.00-1.3 %0.0462.69248.6446.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,785.874,215.00-51.3 %0.02,399.46442.6081.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,311.484,233.00-27.8 %0.0861.06343.5060.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร944.562,281.00-141.5 %0.0664.63324.0851.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์946.252,882.50-204.6 %0.0524.58250.0252.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์14,517.264,313.0970.3 %5.0761.16539.5029.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,025.762,706.2010.6 %5.0597.15560.506.1 %3.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,051.431,717.0043.7 %5.0917.96475.0048.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,682.946,616.29-146.6 %0.0536.24275.1848.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,024.862,000.00-95.1 %0.0951.77646.0032.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,671.584,503.00-68.6 %0.0737.65146.6180.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,974.863,785.5023.9 %5.01,764.40363.1379.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,992.837,481.53-7.0 %0.02,518.54591.5276.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,093.962,499.0019.2 %5.0958.292.8599.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,394.913,297.562.9 %1.0987.071.9599.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,276.75819.0075.0 %5.0901.8168.7492.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,275.452,258.51-77.1 %0.0765.24666.4312.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,711.611,684.4837.9 %5.0568.0943.0192.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,752.971,833.0033.4 %5.0742.9964.6091.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่74,942.451,538.0097.9 %5.030,754.250.95100.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,936.901,396.0064.5 %5.01,635.35720.7155.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,108.662,586.7416.8 %5.0469.80333.8728.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,039.233,132.00-3.1 %0.0992.9948.7495.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,691.951,774.0034.1 %5.0544.3149.4890.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,974.40947.0076.2 %5.0396.38255.2935.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,184.109,455.0028.3 %5.01,926.89413.0678.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี25,921.8121,834.7915.8 %5.01,506.95302.7379.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,000.476,365.0451.0 %5.01,638.56444.1772.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,134.9414,660.009.1 %4.5910.47254.1572.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 14,469.6814,618.06-1.0 %0.03,334.01565.2083.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,893.3721,488.00-80.7 %0.01,920.59447.6076.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,216.369,042.27-25.3 %0.02,577.011,052.4459.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,676.1313,442.5619.4 %5.03,043.15587.8880.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,009.415,381.9968.4 %5.02,679.87437.4583.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,358.557,117.1014.9 %5.03,530.31280.2092.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 19,581.8014,290.4227.0 %5.01,431.50404.7071.7 %5.0
รวม 626,741 499,119 20.36 % 117,539 22,335 81.00 %