สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว85,164.0846,144.5045.8 %5.05,326.53885.0883.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,846.396,425.97-32.6 %0.02,842.56880.4969.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน9,544.857,850.0517.8 %5.01,671.91282.1383.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี19,072.7210,024.5947.4 %5.02,151.60650.7569.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี9,896.958,920.009.9 %4.5839.2556.7293.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ4,750.6510,993.78-131.4 %0.02,473.01874.6264.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,500.988,536.70-31.3 %0.02,529.71170.0093.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง34,510.1413,229.6661.7 %5.02,634.94150.0094.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา6,456.639,411.87-45.8 %0.02,401.28251.0089.5 %5.0
รวม 180,743 121,537 32.76 % 22,871 4,201 81.63 %