สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์83,083.0534,995.0057.9 %5.05,417.201,005.5281.4 %5.0
รวม 83,083 34,995 57.88 % 5,417 1,006 81.44 %