สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง333,620.47412,603.00-23.7 %0.010,704.404,910.1354.1 %5.0
รวม 333,620 412,603 -23.67 % 10,704 4,910 54.13 %