สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ 161,107.34110,000.0031.7 %5.07,274.443,683.9349.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร3,854.913,063.0020.5 %5.0627.53593.765.4 %2.5
รวม 164,962 113,063 31.46 % 7,902 4,278 45.87 %