สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร423,190.7244,982.0089.4 %5.019,709.20462.6697.7 %5.0
รวม 423,191 44,982 89.37 % 19,709 463 97.65 %