สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน112,805.0662,612.0044.5 %5.05,808.041,064.4281.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร1,862.225,729.00-207.6 %0.0909.54319.0264.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่817.101,950.00-138.6 %0.01,491.18238.5184.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,316.493,325.00-152.6 %0.03,006.30532.1482.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,036.462,853.00-175.3 %0.01,809.64286.3584.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,378.132,110.10-53.1 %0.02,013.50536.8373.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,066.384,290.00-302.3 %0.02,254.84412.7881.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี929.931,548.00-66.5 %0.01,726.48571.2366.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา956.412,670.00-179.2 %0.01,593.45316.9380.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,690.584,781.50-182.8 %0.01,848.60663.1064.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท904.031,428.00-58.0 %0.01,095.11302.2172.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,289.543,471.27-169.2 %0.02,444.36385.7084.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,632.971,231.5024.6 %5.01,703.93377.0377.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,148.621,088.405.2 %2.52,519.04565.6877.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,372.382,993.50-118.1 %0.03,131.65445.3085.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง891.191,026.00-15.1 %0.01,526.20400.9073.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด684.441,287.90-88.2 %0.01,158.39216.2281.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,866.423,343.00-79.1 %0.02,774.28157.6794.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก8,634.501,183.0086.3 %5.01,430.18293.6579.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,272.661,523.00-19.7 %0.01,048.2373.4593.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม785.362,740.00-248.9 %0.01,608.78177.5989.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,564.582,739.00-75.1 %0.03,107.41466.3085.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,180.211,894.00-60.5 %0.02,162.06479.3177.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,206.343,033.50-151.5 %0.02,150.57532.7875.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,353.012,802.00-107.1 %0.0676.03262.1861.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,709.902,955.00-72.8 %0.01,478.62409.1072.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,219.692,536.74-108.0 %0.02,325.17299.5287.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,173.482,477.00-111.1 %0.01,433.90233.6683.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์858.48896.40-4.4 %0.02,194.71242.2589.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,306.372,460.80-88.4 %0.01,175.26514.2156.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์880.03860.002.3 %1.01,733.58515.3470.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี742.781,182.40-59.2 %0.01,504.77444.0370.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,245.523,263.90-162.1 %0.0979.19787.5719.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา981.292,134.99-117.6 %0.01,288.73446.9965.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา872.382,650.50-203.8 %0.01,760.07172.3890.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,092.292,391.00-118.9 %0.01,982.69370.9381.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,430.293,264.50-128.2 %0.01,292.24497.3861.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร971.692,570.00-164.5 %0.01,476.62361.6875.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก892.132,329.50-161.1 %0.02,242.92653.6070.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี864.303,022.50-249.7 %0.01,714.11181.6089.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,025.432,061.10-101.0 %0.02,432.32219.9491.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่970.402,351.40-142.3 %0.01,759.240.9599.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,278.062,600.00-103.4 %0.0545.16455.3916.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,024.132,082.50-103.3 %0.01,586.54372.0176.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร663.525,008.00-654.8 %0.01,431.75442.4769.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,348.561,960.99-45.4 %0.02,434.64705.0071.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,041.351,117.00-7.3 %0.01,415.93268.6481.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา879.401,262.79-43.6 %0.01,460.55210.1385.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,257.352,284.00-81.7 %0.02,091.96292.6186.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง743.292,466.90-231.9 %0.01,255.61504.1959.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,552.472,902.40-87.0 %0.01,309.15241.7581.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,061.613,066.00-188.8 %0.01,702.62335.4280.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,035.442,515.00-142.9 %0.01,711.47225.1586.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,293.603,245.00-150.9 %0.02,423.89304.3187.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,455.482,975.20-104.4 %0.01,494.94351.9876.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,660.502,433.50-46.6 %0.02,332.92258.1588.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,055.292,850.50-170.1 %0.02,038.28217.5089.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร785.541,667.00-112.2 %0.02,114.16458.0678.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,328.694,816.00-262.5 %0.01,899.45491.4074.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,850.844,003.80-116.3 %0.01,108.52874.9521.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,503.713,454.00-129.7 %0.0832.4958.5993.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม748.081,790.40-139.3 %0.0468.26222.2052.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร9,344.284,581.0051.0 %5.0786.33378.3251.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว846.761,879.80-122.0 %0.01,837.56424.2576.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,331.552,133.00-60.2 %0.01,317.70142.5089.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี887.642,410.80-171.6 %0.0646.24289.3655.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย939.232,427.00-158.4 %0.01,760.52382.8578.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี956.488.0599.2 %5.01,603.26486.4069.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,342.873,145.10-134.2 %0.02,472.11638.2274.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,023.45702.5031.4 %5.01,952.41305.8784.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,118.603,060.00-173.6 %0.01,208.90496.7658.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู538.162,376.00-341.5 %0.01,344.56225.5383.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง968.892,073.90-114.0 %0.0817.96470.7542.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,001.981,507.20-50.4 %0.01,233.92576.3753.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,583.753,362.10-112.3 %0.02,348.29678.9471.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์942.052,864.50-204.1 %0.01,985.65587.7870.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี786.861,986.00-152.4 %0.01,861.47384.4879.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,492.74895.2040.0 %5.02,723.54506.0481.4 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,138.824,664.04-48.6 %0.02,090.02458.7578.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,665.097,539.84-182.9 %0.02,749.49656.8476.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,172.7816,756.00-133.6 %0.01,449.951,491.35-2.9 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,199.766,405.01-191.2 %0.01,870.21798.8257.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,405.697,670.00-218.8 %0.02,458.05265.1589.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,183.564,257.00-1.8 %0.02,505.42496.6680.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,734.884,916.00-183.4 %0.01,230.76311.2274.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,097.797,184.00-75.3 %0.0723.84297.1458.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,790.249,821.52-252.0 %0.01,210.95458.2862.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,164.777,277.55-130.0 %0.01,519.35112.7792.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่3,118.6712,426.58-298.5 %0.03,193.57435.7986.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,640.7412,496.00-121.5 %0.01,954.13987.5549.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด8,894.3712,147.00-36.6 %0.0824.39838.85-1.8 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา2,912.825,929.00-103.5 %0.03,119.43379.9087.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,488.979,477.19-46.1 %0.02,278.69652.8971.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,449.579,135.63-105.3 %0.01,292.74840.5035.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,209.335,154.00-60.6 %0.01,520.66591.0561.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,801.2613,956.20-78.9 %0.02,466.87493.0080.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,754.327,937.00-37.9 %0.0973.89212.5978.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,453.6613,310.03-78.6 %0.03,334.13328.2590.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,666.1814,250.61-33.6 %0.02,136.49857.1759.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,579.3510,252.88-55.8 %0.01,097.171,888.80-72.2 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,442.2523,692.00-107.1 %0.01,111.10212.7480.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,249.686,766.2026.8 %5.01,706.64423.7075.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,146.7113,623.29-34.3 %0.02,589.32540.5079.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต11,954.0932,305.52-170.2 %0.01,474.12741.0049.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด14,432.5117,227.00-19.4 %0.01,084.98304.0572.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท13,070.5733,635.00-157.3 %0.01,040.23357.4565.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,459.9416,232.00-117.6 %0.01,308.87378.4071.1 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,538.1312,578.13-717.8 %0.0564.49711.60-26.1 %0.0
รวม 402,370 611,996 -52.10 % 190,211 48,216 74.65 %