สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์116,268.8384,518.0027.3 %5.06,195.74840.1986.4 %5.0
รวม 116,269 84,518 27.31 % 6,196 840 86.44 %