สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า117,615.3530,708.4573.9 %5.05,085.78413.2891.9 %5.0
รวม 117,615 30,708 73.89 % 5,086 413 91.87 %