สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ100,916.1262,384.0038.2 %5.05,829.922,711.8853.5 %5.0
รวม 100,916 62,384 38.18 % 5,830 2,712 53.48 %