สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี121,430.8281,137.0033.2 %5.06,774.18431.3593.6 %5.0
รวม 121,431 81,137 33.18 % 6,774 431 93.63 %