สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า118,331.63132,000.00-11.6 %0.08,024.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 118,332 132,000 -11.55 % 0 0 0.00 %