สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 546,054.56371,665.0031.9 %5.010,457.396,606.9236.8 %5.0
รวม 546,055 371,665 31.94 % 10,457 6,607 36.82 %