สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง493,272.19383,739.0022.2 %5.016,254.2313,181.3018.9 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,971.0813,431.0010.3 %5.04,310.472,959.2531.3 %5.0
รวม 508,243 397,170 21.85 % 20,565 16,141 21.51 %