สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท260,288.41212,843.0018.2 %5.09,237.993,059.3566.9 %5.0
รวม 260,288 212,843 18.23 % 9,238 3,059 66.88 %