สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ205,407.92162,985.0220.7 %5.07,308.845,243.4928.3 %5.0
รวม 205,408 162,985 20.65 % 7,309 5,243 28.26 %