สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,631.31539.0067.0 %5.049.0882.57-68.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,589.66703.0055.8 %5.082.9335.2457.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,596.35323.0079.8 %5.093.9045.0052.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,820.43758.0073.1 %5.065.95127.30-93.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,820.68516.0071.7 %5.062.1234.2444.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,169.10303.0074.1 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,695.981,173.0030.8 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,578.881.0099.9 %5.031.1826.0916.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,169.10544.0053.5 %5.028.391.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,717.714,040.00-48.7 %0.052.8836.4431.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,332.76395.0088.1 %5.068.0640.9539.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,601.62623.0061.1 %5.050.0973.83-47.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,887.98688.0063.6 %5.067.9742.9436.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,631.31418.0074.4 %5.034.6363.13-82.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,665.08514.7069.1 %5.038.4584.55-119.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,737.08339.0080.5 %5.051.540.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,112.77322.0071.1 %5.038.9259.91-53.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,563.05778.0050.2 %5.053.7957.17-6.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,474.461.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,651.354,894.50-84.6 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,481.49770.0048.0 %5.048.7485.74-75.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,905.09439.0077.0 %5.055.7683.77-50.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,570.25498.0068.3 %5.069.2848.0230.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,647.56139.0091.6 %5.053.7261.53-14.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,579.98685.0056.6 %5.053.87109.95-104.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,008.74334.1066.9 %5.054.3015.1772.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,630.76233.0085.7 %5.046.1476.70-66.2 %0.0
รวม 47,271 20,971 55.64 % 1,445 1,371 5.14 %