สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ137,689.8474,000.0046.3 %5.07,408.89312.0095.8 %5.0
รวม 137,690 74,000 46.26 % 7,409 312 95.79 %