สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน97,275.3848,323.5750.3 %5.05,223.35478.7990.8 %5.0
รวม 97,275 48,324 50.32 % 5,223 479 90.83 %