สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ87,636.9837,082.0057.7 %5.05,360.92332.4193.8 %5.0
รวม 87,637 37,082 57.69 % 5,361 332 93.80 %