สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน88,026.9831,654.0064.0 %5.05,545.401,361.1875.5 %5.0
รวม 88,027 31,654 64.04 % 5,545 1,361 75.45 %