สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน93,905.6744,000.0053.1 %5.05,182.70402.5692.2 %5.0
รวม 93,906 44,000 53.14 % 5,183 403 92.23 %