สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์175,128.9197,222.9344.5 %5.05,511.00877.6284.1 %5.0
รวม 175,129 97,223 44.48 % 5,511 878 84.08 %