สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน165,938.50144,783.4512.7 %5.06,874.234,125.6240.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,126.456,924.2237.8 %5.02,933.0947.5098.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,130.704,852.0040.3 %5.0811.19302.8562.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,064.563,076.59-0.4 %0.0987.34176.7082.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,421.544,435.0040.2 %5.01,528.21158.7489.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,821.41379.0086.6 %5.0681.63105.8184.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,787.17758.1072.8 %5.0516.17184.3364.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,453.71686.0072.0 %5.0456.8245.3890.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,530.69778.0069.3 %5.0362.46732.30-102.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,399.391,325.0061.0 %5.0641.6354.6591.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,297.59844.0063.3 %5.0366.46129.2064.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,429.38866.0064.4 %5.0691.14128.0881.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,456.36433.0082.4 %5.01,112.581,081.222.8 %1.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,258.27373.0083.5 %5.0615.71427.5030.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,502.61625.0075.0 %5.0699.56156.7577.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,674.56385.0085.6 %5.0591.63214.7763.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,445.21670.0072.6 %5.0707.0536.3294.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,017.73700.8065.3 %5.0751.67181.4375.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,441.69535.0078.1 %5.0738.45169.1077.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,338.40259.0088.9 %5.0692.32127.0581.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,609.711,138.2056.4 %5.0861.98336.6360.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,114.73255.0091.8 %5.01,008.07482.7052.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,554.49334.3886.9 %5.0606.12351.2642.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,319.56351.3084.9 %5.0512.8992.8981.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,502.63905.0063.8 %5.0685.78171.9574.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,590.41898.0065.3 %5.0589.2095.9583.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,779.791,152.3058.5 %5.0523.35122.3076.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,259.55609.0081.3 %5.0618.2296.9084.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,234.87527.0076.4 %5.0787.00139.5682.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,062.411,655.1976.6 %5.0416.90281.2132.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,566.13948.0063.1 %5.0453.90113.5275.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,909.94929.0068.1 %5.0596.45679.25-13.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,134.701,424.0033.3 %5.0738.861,332.85-80.4 %0.0
รวม 272,175 184,815 32.10 % 31,158 12,882 58.66 %