สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 136,301.9189,053.9334.7 %5.05,607.93938.6783.3 %5.0
รวม 136,302 89,054 34.66 % 5,608 939 83.26 %