สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า220,688.55176,038.2020.2 %5.06,805.441,194.0282.5 %5.0
รวม 220,689 176,038 20.23 % 6,805 1,194 82.45 %