สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ200,660.52236,471.16-17.8 %0.06,614.72984.4385.1 %5.0
รวม 200,661 236,471 -17.85 % 6,615 984 85.12 %