สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 508,858.66437,628.0014.0 %5.012,333.396,787.8045.0 %5.0
รวม 508,859 437,628 14.00 % 12,333 6,788 44.96 %