สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 212,015.59224,568.02-5.9 %0.07,011.806,325.009.8 %4.5
รวม 212,016 224,568 -5.92 % 7,012 6,325 9.79 %