สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย172,059.31112,250.0034.8 %5.06,671.002,185.2367.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,924.678,086.0032.2 %5.02,092.012,516.42-20.3 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,280.567,602.0032.6 %5.02,045.991,796.7912.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท13,392.2314,415.00-7.6 %0.01,649.64631.7561.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี10,995.818,573.0022.0 %5.01,075.32906.3015.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,303.487,140.0146.3 %5.01,740.67551.0068.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,119.7912,168.34-0.4 %0.01,848.41769.5058.4 %5.0
รวม 245,076 170,234 30.54 % 17,123 9,357 45.35 %