สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหมไม่ครบ30,033.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ498.54ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %